Medlemsinformation Örebrohus 21 December 2015

Nya styrelsen
Vid årsstämman valdes en ny styrelse och följande konstellation beslutades:
Daniella Ahlgren (ordförande), Thomas Johansson (vice ordförande), Emma Handy (sekreterare), Ida Frödén (ledamot) och Henrik Glamsjö (ledamot).

Vi vill tacka Marie Esplund-Lynn, Susann Tegevi och Jimmie Hultin för er medverkan i styrelsen under året som varit.

Friköp av mark
Efter två stämmobeslut har föreningen beslutat att friköpa marken. Köpet kommer att gå igenom i mitten av januari. I och med det kommer vi kunna spara pengar för att investera i våra hus och göra att vi kan fortsätta hålla månadsavgiften på samma nivå. Tack alla medlemmar som deltog!

VÃ¥r hemsida
Besök gärna vår hemsida på www.orebrohus21.se. Där finns mycket information om bland annat föreningen, planerat underhåll och kontaktuppgifter. Hitta gärna svar där på det ni söker. Om det är någon information som saknas, är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Fasadmålningen
Målningen har besiktats och de brister som framkom ska åtgärdas under våren 2016.

Radonmätning
Radondosorna kommer att samlas in i början av nästa år. Låt de ligga tills en från styrelsen kommer och hämtar dem för att avsluta mätningen. Samtidigt kommer utdelning att ske till de hushåll som inte har påbörjat radonmätningen. Tänk på att ingen större renoveringar får ske under tiden som mätningen pågår.

Sopsortering
I Hovsta är det nära till återvinningsstationen och vi ber er att använda den. Lättantändligt avfall som linolja ska inte lämnas i soprummen. Under julen blir det ofta mycket papper och kartonger och våra containrar blir lätt överfulla. Spara hemma tills de är tömda eller ta med till återvinningsstationen. Fråga gärna en granne om ni kan ta med något när ni ska dit, då minskar vi även bilavgaser.

Brandvarnare
Kontrollera brandvarnare och glöm inte att släcka ljusen nu när julen nalkas. Vi ser framemot ett nytt bra år med fortsatt förbättring av vårt område och inga fler vattenläckor.

 

Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!
/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Extra stämma torsdagen den 10:e klockan 19:00 i Lundhagskyrkan

Med anledning av styrelsens förslag att friköpa marken våra hus står på har alla fått en kallelse till en extra stämma. Förslaget kräver två stämmobeslut för att kunna genomföras. Vi kommer servera lussefika! Varmt välkommen med din anmälan i form av den bifogade talongen i kallelsen.

Jul

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Boendeinfo September 2015

Hösten är här…

Hösten är stort sett här och det dröjer inte länge förrän vi också får frostnätter. För att undvika vattenläckor och frostskador är det väldigt viktigt att vi alla kommer ihåg att koppla ur vattenslangar.

Hösten innebär också att träden släpper sina löv och en del av dessa hamnar i hängrännorna. Det är det boendes ansvar att rensa dessa och hålla rent så att smältvattnet till våren kan rinna ner utan hinder. Detta behöver göras innan det fryser på.

Dörrar

Målningen börjar som ni ser närma sig sitt slut och styrelsen är medveten om att vissa förrådsdörrar har en bedrövlig status och inte har kunnat målas. Själva dörren är normalt den boendes ansvar men det yttre underhållet står föreningen för, men de dörrar som har blivit väldigt dåliga på grund av ett bristande underhåll kommer vi dock att behöva byta. Vi kommer att avvakta med detta tills vi kan få en samlad bild av antalet och det kommer inte att blir aktuellt med byte förrän under 2016.

Radonmätning

Radon är en radioaktiv gas och finns naturligt i berggrund och i mark på flera ställen i Sverige och vid sönderfall avges strålning som kan ge upphov till lungcancer. Därför måste radonhalten inomhus kontrolleras regelbundet. Bostadsrättsföreningar ansvarar för att radonmätning utförs och att åtgärder vidtas om gränsvärdet överskrids. Därför kommer mätning att ske under 2015/2016.

För att underlätta genomförandet kommer radonmätning att påbörjas inom kort i ca hälften av bostäderna och sedan kommer även resterande att få mätning utförd. Mätning sker under minst 2 månader, mätperioden för radon är mellan 1 oktober och 30 april. Styrelsemedlem kommer att besöka er för att kunna påbörja mätningen. Information om hur mätningen går till, hjälp med placering av dosor och ifyllning av uppgifter kommer att ske på plats tillsammans så att föreningen ska veta vart mätningen sker och när den påbörjades.

Informera styrelsen om ni planerar göra större renoveringar eller inte kommer att vara hemma under tiden som mätning sker. Då kan mätningen skjutas upp till ett senare tillfälle under mätperioden.

Styrelsen kommer att samla in dosorna igen efter att mätningen har utförts och skicka in dem på analys. Det är viktigt att man inte gör det själv. Resultaten från mätningen kommer sedan att ges till den boende.

Friköp av mark

Alla är kanske inte medvetna om att föreningen arrenderar marken av Örebro kommun och betalar ett ganska hög hyra (tomträttsavgäld) för detta. Vi har nu fått ett pris från kommunen på vad det skulle kosta oss att friköpa marken och vi kan konstatera att det i nuvarande ränteläge (och även vid betydligt högre) skulle spara föreningen betydande summor. Detta kan dock inte styrelsen besluta om själv utan det kommer att kräva två stämmobeslut och frågan kommer att komma upp på stämman i höst. Mer information om detta kommer inför stämman.

Datum för stämman

Stämman som bl a kommer att behandla friköp av tomterna kommer att äga rum på kvällen den 18 november i Lundhagskyrkan. Boka in datumet nu, det är viktigt med god uppslutning!

GÃ¥rdsfesten

Vi har också haft en gårdsfest för alla boende och alla som var med kunde njuta av tårta, en rolig tipsrunda med fina priser och en spännande auktion av inventarier som föreningen inte längre har behov av. Detta blev mycket lyckat! Vi tänker oss att gårdsfesten blir ett återkommande inslag framgent.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Boendeinfo Augusti 2015

MÃ¥lning

Arbetet med ommålning av fasaderna fortlöper enligt planering nu när våra duktiga målare från Kraft Måleri är tillbaka från sin semester. Upptäcker du ändå brister i kvalité, kontakta i första hand målarna. Om detta inte skulle vara tillfredställande kontakta någon av oss i styrelsen.

Lekparker

Den nya lekparksutrustningen kom till slut på plats och har redan fått mycket uppskattning.

Asfaltering

Styrelsen har beslutat att samtliga gång- och cykelvägar ska asfalteras om.

Ca 70 % av asfalten är i så dåligt skick att den måste rivas upp. Samtliga dagvattenbrunnar kommer att bytas ut till brunnar med teleskopfunktion, vilket innebär att om asfalten sjunker, gör även brunnarna det. Vidare kommer det även att monteras säkerhetsskydd i dessa.

Klätterväxter

Fastigheternas tegel är på vissa ställen frostsprängt, någon som i vissa fall orsakats av växter på fasaden. Det är inte tillåtet att ha växter längs med husväggar på föreningens hus. Återgärder för detta kostar stora summor pengar och belastar oss alla. På några platser är växtligheten så grov att den bedöms riskera åverkan på föreningens hus. Vi ber er därför ta ner dessa klätterväxter som är av täckande karaktär. Berörda hushåll kommer få en egen skrivelse om detta bifogat.

Dörrar

Ytterdörrar likväl som förrådsdörrar ägs av den enskilda medlemmen. Föreningen har enbart underhållsansvar för utvändig målning av dessa.

Underhållsplanering

Styrelsen har nu genomfört den årliga underhållsbesiktningen. Besiktningen syftar till att undersöka och ekonomiskt planera inför kommande underhåll.

En underhållsplan är ett levande dokument, det innebär att det kan förändras beroende på skick samt sittande styrelses bedömning.

Kommande underhåll av större karaktär på våra fastigheter bedöms vara;

  • Nya garageportar (2016-2017)
  • Fortsätta byta ut takkupor för att minimera risken för vattenläckor (2016-2018)
  • Fönsterbyte till underhÃ¥llsfria aluminiumfönster (2018-2021)

Andra mindre underhållsåtgärder som förväntas inom närmaste året är b.la;

  • Radonmätning
  • Byte av sand i sandlÃ¥dor

Välkommen på medlemsfest!

Samtliga Örebrohus 21´s medlemmar, stora som små, önskas varmt välkomna på medlemsfest i Björnparken söndagen den 6:e september klockan 15:00.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

150720 Nu har vi vatten igen!

Vattenläckan åtgärdad. Tack till alla som hjälpt till med information till boende och tack för snabb insats CSG-jouren, Örebro kommun och Rosta VVS.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

150719 Vattenläcka

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA BOENDE!

I dag, söndag upptäcktes en stor vattenläcka i en huvudledning. Allt vatten har därför varit avstängt sedan söndag förmiddag. Vi har kontakt med rörmokare som troligen inte kommer att kunna fixa felet förrän tidigast i morgon vid lunchtid.

Kommunen har öppnat en vattenpost åt oss vid GBV 47 i väntan på att allt funkar igen.

Glöm inte bort att stänga av era kranar så det inte står och rinner när väl vattnet sätts på igen.

FrÃ¥gor? Kontakta CSG-jouren, tele 019-264050. Dagtid i morgon kan ni kontakta Riksbyggen, 0771 – 860 860.

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Boendeinformation juni 2015 (redigerad 150614)

Städdagen

Tack till alla som gjorde en fin insats under städdagen! Bra uppslutning trots ett uruselt väder.

Utvändig målning

Målningsarbetet fortskrider. Underlätta för målare och snickare. Plocka undan och skruva ned (ex. husnummer) så att husfasader och förråd som tillhör föreningen är rena. Färg till altaner och andra egna byggen bekostas inte av föreningen. Vill någon måla själv så är färgen Alcro Bestå med kulör NCS S 5502-Y.

Takkupor

Läckage och förebyggande åtgärder för första etappen är färdigt. Arbetet med de takkupor som inte åtgärdats återupptas senare.

Motioner

Sista juli ska motioner till årsmötet vara inlämnade till styrelsen. Skickas till Daniella (daniellaahlgren@hotmail.se)

Eluttag

Uttagen vid garagelängorna ska användas till bil-dammsugning och liknande tillfälliga projekt.

Dagvattenbrunnar

Kontrollera de dagvattenbrunnar ni har i er trädgård. Meddela antal till Henrik (glamsjo@gmail.com). Skicket kommer att kontrolleras senare i höst.

Motortrafik

Det är inte tillåtet att köra bil/moped på våra gångvägar. Undantag är naturligtvis varutransporter. När sådana utförs så kör försiktigt! Boende (barn) är inte beredda på motortrafik i området.

 

Trevlig Sommar önskar vi i styrelsen!

För senaste nytt, se Facebook: Örebrohus 21

Information finns även på Riksbyggens Kundwebb: kund.riksbyggen.se

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nu är det dags för vårens städdag!

Lördag 30 maj klockan 10.00 samlas vi på lilla gräsplanen (vid 2:a jämna garagelängan). Vi avslutar med korv och fika vid två-tiden vid grillplatsen.

I mitten av maj kommer närmare information om dagens aktiviteter. Hör gärna av dig om du har förslag och om du kan hjälpa till att organisera.

Marie     marie.esplund-lynn@orebro.se

Emma    handy_emma@yahoo.com

Per          per@tegevi.se

/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Boendeinformation April -15

Fasadmålning

Den spännande omröstningen på fasadfärg är nu avslutad och det vinnande alternativet blev nr 3, en ny grå och vit färgskala. Hela 60 % av röstande medlemmar förespråkade det alternativet. Arbetet kommer att utföras av Kraft Måleri. Den gråa färgkoden som kommer att användas till samtliga hus är NCS: S 5502-Y som är en mellangrå nyans. Att göra fasaderna gråa bidrar inte till en merkostad. Förrådsdörrar och andra detaljer kommer att bli vita. Målningen omfattar fasad på bostadshus samt förråd och fönster på förråd. Målningen kommer att föregås av tvättning. Du som boende i fastigheten är ansvarig för att underlätta arbetet. Har du ett eget tillbyggt staket, altan med tak eller andra tillbyggnader behöver du delvis montera ner delar av detta så att målarna kommer fram med byggnadsställningar samt att komma åt att måla. Samma sak gäller med diverse trädgårdsutrustning såsom utemöbler, vattentunnor, krukor, väggdekorationer m.m. Arbetet förväntas pågå i 3-4 månader beroende på väder och vind. Förväntad start för arbetet är under maj månad. Förväntat avslut senast i september. Lappar till de enskilda hushållen kommer att lämnas i brevlådorna. Arbetet kommer att påbörjas på Gladarbergsvägen 57-116 sedan 1-53 och sedan resterande 2-68 i slutet av sommaren. Förråden som inte kräver byggnadsställning kan komma att målas i förväg.

Ventilation

VentPartner som genomförde ventilationskontroll med tillhörande injustering är klara sedan en tid tillbaka. Arbetet resulterade bland annat i att två fläktar (på taken) blev utbytta. Injusteringen är uträknad på bostadens storlek och som boende ska man således inte vrida på ventilationsdonet då man riskerar att få en sämre inomhusluft. Det är heller inte bra att installera PAX fläktar i badrummen. I köket skall en så kallad Alliance fläkt vara monterad över spisen vid renovering.

Vindskydd

Arbetet med vindskydden pågår för fullt, dock behöver vissa göras om pågrund av en upptäckt kvalitetsbrist. Vi vill påminna alla medlemmar som ännu inte fått sina vindskydd bytta att ta bort växter och dylikt som växer eller är i anslutning till dessa.

Ändringar i styrelsen

Henrik Glamsjö har tillträtt som ny vice ordförande. Håkan Kjellin och Harri Makkonen har valt att lämna sina föreningsuppdrag, vi tackar för er tid i styrelsen.

Styrelsen önskar alla medlemmar en härlig vår!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Boendeinformation mars 2015

 

Plank/vindskydd

Utbytet av de plank/vindskydd mm som återstår börjar strax!

De aktuella objekten är nu markerade med röda kryss.

Arbetet inleds med rivning och bortforsling, därefter monteras alla nya i ett svep.

Viss störning och nedskräpning är tyvärr oundviklig men det blir fint när det är klart!

Tänk på att var och en har ansvar för växter som finns planterade i anslutning till planken. Dessa kan behöva beskäras, vikas ner eller på annat sätt skyddas så att snickarna kommer åt att jobba.

Detsamma gäller en del av de egna byggen som gjorts.

Har du frågor eller synpunkter kontakta v. ordf. Håkan Kjellin. tel 0706-231346 eller  h.kjellin@telia.com

Utvändig målning

Under sommaren kommer alla hus och förråd att målas utvändigt. Mera information kommer senare.

Redan nu kan det vara bra att i vårbruket tänka på vilka växter och ”byggen” som kan bli berörda. Uteplatser med tak kan t.ex. bli ett problem när takfoten skall målas.

Ett bra tips

Återvinningscentralen vid Hovstarondellen är numera öppen:

Tisdag 10-19 och Söndag 9-16

Ventilation

Rengöring och intrimning av ventilationen i alla bostäder är nu klar. Information till var och en kommer senare. Då injustering har skett så är det viktigt att ingen skruvar själv på ventilerna.

För senaste nytt, se Facebook: Örebrohus 21

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar