Kontakter

Styrelsen Örebrohus 21

Du är alltid välkommen att höra av dig till styrelsen för frågor eller förslag kring föreningen och ditt boende. Vi träffar gärna medlemmar men kontakta oss helst först via telefon eller via mejl för ett personligt möte.

Ordförande
Daniella Ahlgren
daniellaahlgren@hotmail.se
070-7475044

Vice ordförande
Thomas Johansson
0703187118@telia.com
070- 31 87 118

Sekreterare
Ida Frödén
ida_froden@hotmail.com
070- 47 51 683

Ledamot
Emma Handy
handy_emma@yahoo.com
019-226202

Ledamot
Marita Hallberg
marita.hallberg@hotmail.com
0702-994700

Suppleanter: Annika Jeppsson, Ulrika Thörn & Mats Haglind

Internrevisor: Tomas Björn
Revisorsuppleant: Ivan Andersson

Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag?

Kontakta sammankallande valberedare Martina Björk på martina.bjork@hotmail.com eller 070-254 70 44