Category Archives: Uncategorized

Medlemsinformation maj 2017

~ VOAV stamspolning Med anledning av vÃ¥ra lÃ¥gdimensionerade och felvinklade rör behöver dessa spolas med 3-4 Ã¥rs mellanrum för att undvika stopp. Styrelsen har beslutat att VOAV Ã¥ter igen ska utföra stamspolning i samtliga hus. Detta kommer att utföras i … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Medlemsinformation April-Maj 2017

Arbetet kring trädfällningen gick smidigt och fort. Nu fortsätter arbetet med att planera parken pÃ¥ nytt. DÃ¥ det är bevattningsförbud i Örebro kommun kommer det att planteras nya träd i höst. Det kommer även att göras i ordning en ny … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Information om varmvattenberedare

Föreningen har under en längre tid stÃ¥tt för kostnaden för nya varmvattenberedare när de gamla gÃ¥tt sönder. Enligt stadgarna är det egentligen den boende som ska ansvara för denna. PÃ¥ grund av att ett fönsterbyte planeras pÃ¥ föreningens alla längenheter … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stämmoprotokoll

Stämmoprotokoll

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tack för förtroendet från er som närvarande vid årets stämma!

Styrelsen konstituerande sig pÃ¥ följande sätt: Ordförande Daniella Ahlgren Vice ordförande Thomas Johansson Sekreterare Ida Frödén Ledamot Emma Handy Ledamot Marita Suppleanter Annika Jeppsson Ulrika Thörn Mats Haglind Övriga förtroendevalda Valberedning: Martina Björk & Carola Nyman Internrevisor: Tomas Björn Revisorssuppleant: … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Minnesanteckningar Medlemsmöte 2016-10-05

Stort tack till alla som deltog pÃ¥ vÃ¥rt medlemsmöte som hölls i Lundhagskyrkan. Det var en trevlig tillställning med smörgÃ¥stÃ¥rta och kaffe. Föreningens barn fick ha uppskattade barnaktiviteter tillsammans med Ing-Marie och Roland Palm och fick korv med bröd och … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Medlemsinformation Örebrohus 21, Mars 2016

Radonmätning I början av april kommer styrelsen att börja samla in de kvarvarande radondosorna. LÃ¥t därför dosorna ligga till dess att nÃ¥gon frÃ¥n styrelsen hämtar. FörrÃ¥dsdörrar Det var ett antal förrÃ¥dsdörrar som inte kunde ommÃ¥las dÃ¥ de var i dÃ¥ligt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Medlemsinformation Örebrohus 21, Januari 2016

Radonmätning Under hösten/vintern har 50 hushÃ¥ll mätt radonhalten. Resultaten har kommit och bifogas. Gränsvärdet för radonhalt är 200 Bq/m3 i Ã¥rsmedelvärde. Bostadsrättsföreningen har skyldighet att Ã¥tgärda radon om en bostad har över gränsvärdet. NÃ¥gra hushÃ¥ll har fÃ¥tt ett Ã¥rsmedelvärde över … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Medlemsinformation Örebrohus 21 December 2015

Nya styrelsen Vid Ã¥rsstämman valdes en ny styrelse och följande konstellation beslutades: Daniella Ahlgren (ordförande), Thomas Johansson (vice ordförande), Emma Handy (sekreterare), Ida Frödén (ledamot) och Henrik Glamsjö (ledamot). Vi vill tacka Marie Esplund-Lynn, Susann Tegevi och Jimmie Hultin för … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Extra stämma torsdagen den 10:e klockan 19:00 i Lundhagskyrkan

Med anledning av styrelsens förslag att friköpa marken vÃ¥ra hus stÃ¥r pÃ¥ har alla fÃ¥tt en kallelse till en extra stämma. Förslaget kräver tvÃ¥ stämmobeslut för att kunna genomföras. Vi kommer servera lussefika! Varmt välkommen med din anmälan i form … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment