Minnesanteckningar Medlemsmöte 2016-10-05

Stort tack till alla som deltog på vårt medlemsmöte som hölls i Lundhagskyrkan. Det var en trevlig tillställning med smörgåstårta och kaffe. Föreningens barn fick ha uppskattade barnaktiviteter tillsammans med Ing-Marie och Roland Palm och fick korv med bröd och festis. För de som inte kunde komma så får ni här en kort överblick. Det är dock svårt att återberätta allt i textform varpå viss information kan vara lite otydlig.

Vad är en bostadsrätt?
En bostadsrättsförening innebär att man gemensamt äger husen. Ingen person eller aktieägare går med vinst utan alla pengar som betalas tillbaka till de som är medlemmar i föreningen. Avgiften är därmed ett självkostnadspris.

En förening baserar sig på demokrati. Det betyder inte att varje enskild medlem får bestämma allt själv utan alla får rösta vilka personer som ska leda föreningen framåt. Styrelsen ska bestå av medlemmar och det är dem som disponerar ekonomin.

Backspegel från de senaste tre åren

Vi gick igenom de underhållsåtgärder som blivit genomförda senaste tre åren.

Byte av vind- och insynsskydd

Asfaltering av gång- och cykelbanor

Ommålning av fasader inklusive färgbyte (reklamationsarbete pågår fortfarande, vid klagomål kontakta omgående en förtroendevald med bild och beskrivning)

Friköp av tomter

Lekparksmaterial

Plantering av tujor

Byte av 36 trasiga förrådsdörrar

Radonmätning

Mossbekämpning av tak och utbyte av trasiga takpannor (Över 200 trasiga takpannor blev utbytta på udda nummer)

 

Underhåll & åtgärder

Följande planering anser sittande styrelse är relevant. Observera att alla underhållsåtgärder beslutas av den styrelsen som blir vald på stämman den 24 oktober.

Frostsprängningar på tegel                 pågående

Åtgärder mot radon                           pågående

Parken udda höga nr                          2017?

Nya parkeringsstolpar                        2017?

Ny skylning vid infarterna                 2017?

Fönsterbyte                                        start 2018?

 

Vill du påverka utan att vara förtroendevald?

  • Kom pÃ¥ en idé
  • Vänd dig till styrelsen med problembeskrivning, lösningsförslag och gärna pris
  • Styrelsen beslutar och genomför

Friköp – vad innebär det?

Om du ges möjlighet och väljer att friköpa tillhör du en samfällighet istället för en bostadsrättsförening. Samfälligheter har då ett stort ansvar i vilken föreningen köper tjänster av. Det innebär att det kommer finnas en styrelse för föreningen och en för samfälligheten.

 

Vem ansvarar för vad?

Föreningens ansvar Samfällighetens ansvar
Betalar ”samfällighetsavgift” för föreningens medlemmar Föreningens ansvar
Bostadsrätternas yttre underhåll Lekparker
Soprum
Garage och p-platser
Snöröjning
Vatten
Tv och internet

 

Driftkostnaderna beräknas uppgå till 1100-1300:- per hushåll och månad. Avgiften fastställs av samfällighetens styrelse.

Äganderätt innebär frihet men även ansvar, då man tar över allt underhållsansvar

Avstyckning av Lantmäteriet – totalkostnad på ca 250 000 (föreningens kostnad)

Samfälligheten får stort inflytande och föreningen blir svagare

Svårigheter – ansvar för eventuella skador, delade huskroppar m.m.

Vinst för föreningens kvarvarande medlemmar

 

 

Värderingar och priser

Värderingen genomfördes av Mäklarhuset i Örebro

Priset för att friköpa blir enligt följande

+Värdet som bostadsrätt

– Värdet som äganderätt

Dvs. mellanskillnaden på värderingarna!

 

Tillkommer gör även eventuell vinstskatt

22% i vinstskatt från summan du betalade vid inträdet i föreningen och värderingen som bostadsrätt.

För att se regler gällande avdrag, uppskov m.m.  www.skatteverket.se

 

 

Storlek Värdering BRF Värdering

Äganderätt

Mellanskillnad
2 rok. 71,5 m2 800 000 1 500 000 700 000
3 rok. 83 m2 950 000 1 700 000 750 000
4 rok. 96,5 m2 1 100 000 1 900 000 800 000
5 rok. 123,5 -126,5 m2 1 250 000 2 100 000 850 000
6 rok. 138 m2 1 100 000 2 200 000 1 100 000
5 rok. 158,5 m2 1 100 000 2 300 000 1 200 000

 

 

Nästa steg i en eventuell process

En enkät kommer att skickas ut som kommer ha följande tre delar:

-Förpliktigande att man vill omvandla sin bostadsrätt till äganderätt(Obs! Krav på lånelöfte)

-Inställning till friköp oavsett önskan att själv inneha äganderätt

-Om man kan vara delaktig i en arbetsgrupp

 

För att gå vidare inför ett stämmobeslut vill styrelsen att utfallet på enkäten blir enligt följande:

-Minst 30 omvandlingar till äganderätt

-Minst 70 % positivt inställda medlemmar

-Minst 5 medlemmar som vill engagera sig i arbetet

 

Om 30 stycken vill omvandla innebär det en vinst till föreningens kvarvarande medlemmar på 12 000 000.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *