Medlemsinformation Örebrohus 21, Januari 2016

Radonmätning
Under hösten/vintern har 50 hushåll mätt radonhalten. Resultaten har kommit och bifogas. Gränsvärdet för radonhalt är 200 Bq/m3 i årsmedelvärde. Bostadsrättsföreningen har skyldighet att åtgärda radon om en bostad har över gränsvärdet. Några hushåll har fått ett årsmedelvärde över och några har ett värde nära gränsvärdet. Styrelsen har därför bestämt att de hushåll som har ett resultat på 150 Bq/m3 och högre kommer att åtgärdas. Styrelsen kommer att kontakta de hushåll som berörs.

I resterande 40 hushåll pågår mätning. Insamling av radondosorna kommer att ske i början av april. Det är viktigt att starttiden för mätningen fylls i och att blankett samt kuvert sparas för att kunna skicka in mätningen. Styrelsen kommer att samla in dosorna när det är dags att avsluta mätningen och till dess ska dosorna inte röras. Det är viktigt att mätningen har påbörjats då den ska ske i minst 2 månader.

Hovsta ligger inte inom radonriskområde och våra bostäder har inte blåbetong. Radon finns däremot i mark och kan komma in genom otätheter. Det är under vintertid som halten ökar inomhus då man håller dörrar och fönster stängda och det är därför mätningen sker från oktober till april.

Garagen
Våra garage är i dåligt skick. Framförallt finns säkerhetsrisker på grund av de dåliga portarna och elen. Därför kommer garageportar att bytas ut och ersättas med vita. Taken kommer att få nya skruvar. Elen kommer att besiktas och åtgärdas. De mellanväggar som finns kommer att tas bort. Det kommer att finnas möjlighet att välja till fjärrstyrd port till självkostnadpris. Garagen kommer att stå utan portar under en tid och styrelsen hoppas att ni kan ha överseende med det. Det kommer att ske senare under året. Mer information kommer när det är aktuellt, men redan nu är det bra om rensa ur sina garage på saker och ta bort otillåtna eldragningar så att åtgärderna kan gå smidigare.
Vattenläcka
Återigen hade vi en vattenläcka i ett soprum. En rörmokare har nu åtgärdat röret och nu hoppas vi att det inte uppstår igen.

Sopsortering
Styrelsen vill återigen påminna samtliga boende att använda kommunens återvinningsstationer för vissa avfall och att sortera sopor i rätt behållare. Det är trevligare om vi alla hjälper till att hålla ordning i soprummen. Platta till gärna till kartonger så att mer får plats i containrarna.
/Styrelsen

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *