Medlemsinformation maj 2017

~ VOAV stamspolning

Med anledning av våra lågdimensionerade och felvinklade rör behöver dessa spolas med 3-4 års mellanrum för att undvika stopp. Styrelsen har beslutat att VOAV åter igen ska utföra stamspolning i samtliga hus. Detta kommer att utföras i slutet av maj. Mer information kommer från VOAV i er brevlåda.

Tänk på att alltid torka ur stekpannor innan ni diskar dem. Samt att rensa vattenlåset under diskhon med jämna mellanrum, för att undvika kostsamma jourutryckningar.

~ Parkeringsmarkeringar/numreringar

Under försommaren kommer Kårsta Alltjänst att byta ut nuvarande parkeringsstolpar då de befintliga börjar gå sönder.

De kommer även att placera ut stenar i vårt område för att hindra olovlig parkering.

~ Vedkubbar som ligger uppe i Björnparken är ni välkomna att ta. OBS! Inte färdigkluven ved. Den färdigkluvna veden få alla i området använda vid grillning i Björnparken.

Tack till alla er som deltog på städdagen! Det blev en väldigt lyckad dag. Tillsammans har vi sparat åtskilliga slantar för oss själva och våra grannar!

Vi i styrelsen önskar er alla en härlig sommar!

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Medlemsinformation April-Maj 2017

 • Arbetet kring trädfällningen gick smidigt och fort. Nu fortsätter arbetet med att planera parken pÃ¥ nytt. DÃ¥ det är bevattningsförbud i Örebro kommun kommer det att planteras nya träd i höst. Det kommer även att göras i ordning en ny grillplats och lekplatsen ska renoveras. Parken ska rensas upp och det ska anläggas nya gÃ¥ngbanor. Planering av arbetet är i full gÃ¥ng. Har ni nÃ¥gra idéer kring hur parken ska vara sÃ¥ hör gärna av er till Daniella eller Marita. daniellaahlgren@hotmail.com eller marita.hallberg@hotmail.com

 • Arbetet med att byta ut gamla varmvattenberedare är igÃ¥ng. Berörda kommer att fÃ¥ ett informationspapper i sin brevlÃ¥da. Sista dag för genomförandet är sista september 2017.

 • Under vÃ¥r/sommar kommer NCC att asfaltera 10 stycken farthinder i vÃ¥rt omrÃ¥de.

 • Styrelsen har nu gÃ¥tt igenom alla inkomna enkäter gällande friköp av hus. För att friköp skulle vara aktuellt behövde minst 30 hushÃ¥ll vilja genomföra det. Enligt enkäterna var det endast 12 som vill genomföra ett friköp. Antalet positiva är inte tillräckligt mÃ¥nga för att kunna göra ett juridiskt beslut för friköp.

 • FrÃ¥n den 1 april ser styrelsen ut pÃ¥ följande vis:

  Ordförande: Daniella Ahlgren

  Vice ordförande: Thomas Johansson

  Sekreterare: Marita Hallberg

  Ledamot: Ida Frödén, Emma Handy

  Suppleanter: Annika Jeppsson, Ulrika Thörn och Mats Haglind

  STÄDDAG!

  Den 23/4 är det städdag.

  Vi möts kl. 10.00 vid Enkelkrokens lekplats (nedre gården, udda nummer). Där går vi igenom vad som behöver städas. Kl. 12.30 ses vi alla i Björnparken för sedvanligt korvintag.

  Välkomna!


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Information om varmvattenberedare

Föreningen har under en längre tid stått för kostnaden för nya varmvattenberedare när de gamla gått sönder. Enligt stadgarna är det egentligen den boende som ska ansvara för denna. På grund av att ett fönsterbyte planeras på föreningens alla längenheter så har styrelsen beslutat att inte längre bekosta nya varmvattenberedare utan följa stadgarna angående den boendes underhållsansvar. Styrelsen har fått kännedom om att det finns några hushåll som har den gamla modellen av varmvattenberedare, dessa kommer att bytas ut. Om du tror att du har den gamla modellen och inte har meddelat någon i styrelsen tidigare så kontakta Thomas Johansson omgående.   E-post: 0703187118@telia.com Tel: 070- 31 87 118

Med vänliga hälsningar styrelsen för Örebrohus 21

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stämmoprotokoll

Stämmoprotokoll

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tack för förtroendet från er som närvarande vid årets stämma!

Styrelsen konstituerande sig på följande sätt:
Ordförande Daniella Ahlgren
Vice ordförande Thomas Johansson
Sekreterare Ida Frödén
Ledamot Emma Handy
Ledamot Marita

Suppleanter
Annika Jeppsson
Ulrika Thörn
Mats Haglind

Övriga förtroendevalda
Valberedning: Martina Björk & Carola Nyman
Internrevisor: Tomas Björn
Revisorssuppleant: Ivan Andersson

Ett stort tack även till dem som efter det gångna året lämnat stafettpinnen vidare!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Minnesanteckningar Medlemsmöte 2016-10-05

Stort tack till alla som deltog på vårt medlemsmöte som hölls i Lundhagskyrkan. Det var en trevlig tillställning med smörgåstårta och kaffe. Föreningens barn fick ha uppskattade barnaktiviteter tillsammans med Ing-Marie och Roland Palm och fick korv med bröd och festis. För de som inte kunde komma så får ni här en kort överblick. Det är dock svårt att återberätta allt i textform varpå viss information kan vara lite otydlig.

Vad är en bostadsrätt?
En bostadsrättsförening innebär att man gemensamt äger husen. Ingen person eller aktieägare går med vinst utan alla pengar som betalas tillbaka till de som är medlemmar i föreningen. Avgiften är därmed ett självkostnadspris.

En förening baserar sig på demokrati. Det betyder inte att varje enskild medlem får bestämma allt själv utan alla får rösta vilka personer som ska leda föreningen framåt. Styrelsen ska bestå av medlemmar och det är dem som disponerar ekonomin.

Backspegel från de senaste tre åren

Vi gick igenom de underhållsåtgärder som blivit genomförda senaste tre åren.

Byte av vind- och insynsskydd

Asfaltering av gång- och cykelbanor

Ommålning av fasader inklusive färgbyte (reklamationsarbete pågår fortfarande, vid klagomål kontakta omgående en förtroendevald med bild och beskrivning)

Friköp av tomter

Lekparksmaterial

Plantering av tujor

Byte av 36 trasiga förrådsdörrar

Radonmätning

Mossbekämpning av tak och utbyte av trasiga takpannor (Över 200 trasiga takpannor blev utbytta på udda nummer)

 

Underhåll & åtgärder

Följande planering anser sittande styrelse är relevant. Observera att alla underhållsåtgärder beslutas av den styrelsen som blir vald på stämman den 24 oktober.

Frostsprängningar på tegel                 pågående

Åtgärder mot radon                           pågående

Parken udda höga nr                          2017?

Nya parkeringsstolpar                        2017?

Ny skylning vid infarterna                 2017?

Fönsterbyte                                        start 2018?

 

Vill du påverka utan att vara förtroendevald?

 • Kom pÃ¥ en idé
 • Vänd dig till styrelsen med problembeskrivning, lösningsförslag och gärna pris
 • Styrelsen beslutar och genomför

Friköp – vad innebär det?

Om du ges möjlighet och väljer att friköpa tillhör du en samfällighet istället för en bostadsrättsförening. Samfälligheter har då ett stort ansvar i vilken föreningen köper tjänster av. Det innebär att det kommer finnas en styrelse för föreningen och en för samfälligheten.

 

Vem ansvarar för vad?

Föreningens ansvar Samfällighetens ansvar
Betalar ”samfällighetsavgift” för föreningens medlemmar Föreningens ansvar
Bostadsrätternas yttre underhåll Lekparker
Soprum
Garage och p-platser
Snöröjning
Vatten
Tv och internet

 

Driftkostnaderna beräknas uppgå till 1100-1300:- per hushåll och månad. Avgiften fastställs av samfällighetens styrelse.

Äganderätt innebär frihet men även ansvar, då man tar över allt underhållsansvar

Avstyckning av Lantmäteriet – totalkostnad på ca 250 000 (föreningens kostnad)

Samfälligheten får stort inflytande och föreningen blir svagare

Svårigheter – ansvar för eventuella skador, delade huskroppar m.m.

Vinst för föreningens kvarvarande medlemmar

 

 

Värderingar och priser

Värderingen genomfördes av Mäklarhuset i Örebro

Priset för att friköpa blir enligt följande

+Värdet som bostadsrätt

– Värdet som äganderätt

Dvs. mellanskillnaden på värderingarna!

 

Tillkommer gör även eventuell vinstskatt

22% i vinstskatt från summan du betalade vid inträdet i föreningen och värderingen som bostadsrätt.

För att se regler gällande avdrag, uppskov m.m.  www.skatteverket.se

 

 

Storlek Värdering BRF Värdering

Äganderätt

Mellanskillnad
2 rok. 71,5 m2 800 000 1 500 000 700 000
3 rok. 83 m2 950 000 1 700 000 750 000
4 rok. 96,5 m2 1 100 000 1 900 000 800 000
5 rok. 123,5 -126,5 m2 1 250 000 2 100 000 850 000
6 rok. 138 m2 1 100 000 2 200 000 1 100 000
5 rok. 158,5 m2 1 100 000 2 300 000 1 200 000

 

 

Nästa steg i en eventuell process

En enkät kommer att skickas ut som kommer ha följande tre delar:

-Förpliktigande att man vill omvandla sin bostadsrätt till äganderätt(Obs! Krav på lånelöfte)

-Inställning till friköp oavsett önskan att själv inneha äganderätt

-Om man kan vara delaktig i en arbetsgrupp

 

För att gå vidare inför ett stämmobeslut vill styrelsen att utfallet på enkäten blir enligt följande:

-Minst 30 omvandlingar till äganderätt

-Minst 70 % positivt inställda medlemmar

-Minst 5 medlemmar som vill engagera sig i arbetet

 

Om 30 stycken vill omvandla innebär det en vinst till föreningens kvarvarande medlemmar på 12 000 000.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Medlemsinformation Örebrohus 21, Mars 2016

Radonmätning
I början av april kommer styrelsen att börja samla in de kvarvarande radondosorna. Låt därför dosorna ligga till dess att någon från styrelsen hämtar.

Förrådsdörrar
Det var ett antal förrådsdörrar som inte kunde ommålas då de var i dåligt skick. Nu har nya dörrar beställts och vecka 16 till vecka 18 kommer de att monteras upp. Ni som är berörda kommer att få meddelande om när ca två veckor innan. Dörrarna måste vara upplåsta för att kunna bytas ut.

Garagen
Det är planerat att de gamla garageportarna kommer börja tas bort den 25 april och att nya sätts upp i augusti-september. Det kommer även att monteras på nya lås. Under tiden som portarna är borttagna kommer garagen att besiktas och eventuella åtgärder att utföras. För att det hela ska gå så smidigt som möjligt behöver du redan nu tömma ditt garage på föremål som inte är en bil. När arbetet med att ta ned och sätta upp portarna pågår får inte bilarna stå i garagen så att dem inte riskerar att skadas. Det är en längre tid som vi kommer vara utan portar, men det är många garage att gå igenom. Styrelsen hoppas att du kan ha överseende med det så det här blir ett bra resultat.

Styrelsen planerar att vi i föreningen har en städdag den 24 april. Då kommer även en container att finnas för att man ska kunna kasta skräp från garagen. Dagen efter tas garageportarna bort. Mer information kommer.

Husnummer
Det är viktigt att husnummer sätts upp på fasaderna eller förråden nu när målningen är klar. Det är annars svårt för räddningstjänst, hantverkare med flera att hitta rätt.

Parkeringsplats
Föreningen har 4 extra parkeringsplatser som kan hyras av boende. En av dessa är ledig. Om intresse finns för att hyra en parkeringsplats kan du kontakta Riksbyggen. Hyran är 150 kronor i månaden.

Medlemsenkät
Som medskick finns en enkät angående intresse av friköp. Styrelsen har fått frågan om friköp från flera medlemmar och innan vidare utredning så vill vi i styrelsen veta vad du tycker. Styrelsen har i dagsläget inte svar på några frågor, utan det är bara en intresseanmälan och det är inte bindande. Lämna enkäten i brevlådan på Gladarbergsvägen 105 senast den 1 april.

Sopsortering
Månadens avfallssorteringstips: Småelektronik kan kastas i våra miljörum i backarna som är märkta med småelektronik, inget annat får slängas i dem. MEN det är endast för mindre elektronikföremål, exempelvis eltandborste, rakapparater. Om du har elektronik av större storlek, exempelvis elljusstakar eller stereo lämnar du det på återvinningscentralen. Om det är fullt i backen, så vänta till efter tömning innan du slänger något.
/Härlig vår och glad påsk önskar Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Medlemsinformation Örebrohus 21, Januari 2016

Radonmätning
Under hösten/vintern har 50 hushåll mätt radonhalten. Resultaten har kommit och bifogas. Gränsvärdet för radonhalt är 200 Bq/m3 i årsmedelvärde. Bostadsrättsföreningen har skyldighet att åtgärda radon om en bostad har över gränsvärdet. Några hushåll har fått ett årsmedelvärde över och några har ett värde nära gränsvärdet. Styrelsen har därför bestämt att de hushåll som har ett resultat på 150 Bq/m3 och högre kommer att åtgärdas. Styrelsen kommer att kontakta de hushåll som berörs.

I resterande 40 hushåll pågår mätning. Insamling av radondosorna kommer att ske i början av april. Det är viktigt att starttiden för mätningen fylls i och att blankett samt kuvert sparas för att kunna skicka in mätningen. Styrelsen kommer att samla in dosorna när det är dags att avsluta mätningen och till dess ska dosorna inte röras. Det är viktigt att mätningen har påbörjats då den ska ske i minst 2 månader.

Hovsta ligger inte inom radonriskområde och våra bostäder har inte blåbetong. Radon finns däremot i mark och kan komma in genom otätheter. Det är under vintertid som halten ökar inomhus då man håller dörrar och fönster stängda och det är därför mätningen sker från oktober till april.

Garagen
Våra garage är i dåligt skick. Framförallt finns säkerhetsrisker på grund av de dåliga portarna och elen. Därför kommer garageportar att bytas ut och ersättas med vita. Taken kommer att få nya skruvar. Elen kommer att besiktas och åtgärdas. De mellanväggar som finns kommer att tas bort. Det kommer att finnas möjlighet att välja till fjärrstyrd port till självkostnadpris. Garagen kommer att stå utan portar under en tid och styrelsen hoppas att ni kan ha överseende med det. Det kommer att ske senare under året. Mer information kommer när det är aktuellt, men redan nu är det bra om rensa ur sina garage på saker och ta bort otillåtna eldragningar så att åtgärderna kan gå smidigare.
Vattenläcka
Återigen hade vi en vattenläcka i ett soprum. En rörmokare har nu åtgärdat röret och nu hoppas vi att det inte uppstår igen.

Sopsortering
Styrelsen vill återigen påminna samtliga boende att använda kommunens återvinningsstationer för vissa avfall och att sortera sopor i rätt behållare. Det är trevligare om vi alla hjälper till att hålla ordning i soprummen. Platta till gärna till kartonger så att mer får plats i containrarna.
/Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Medlemsinformation Örebrohus 21 December 2015

Nya styrelsen
Vid årsstämman valdes en ny styrelse och följande konstellation beslutades:
Daniella Ahlgren (ordförande), Thomas Johansson (vice ordförande), Emma Handy (sekreterare), Ida Frödén (ledamot) och Henrik Glamsjö (ledamot).

Vi vill tacka Marie Esplund-Lynn, Susann Tegevi och Jimmie Hultin för er medverkan i styrelsen under året som varit.

Friköp av mark
Efter två stämmobeslut har föreningen beslutat att friköpa marken. Köpet kommer att gå igenom i mitten av januari. I och med det kommer vi kunna spara pengar för att investera i våra hus och göra att vi kan fortsätta hålla månadsavgiften på samma nivå. Tack alla medlemmar som deltog!

VÃ¥r hemsida
Besök gärna vår hemsida på www.orebrohus21.se. Där finns mycket information om bland annat föreningen, planerat underhåll och kontaktuppgifter. Hitta gärna svar där på det ni söker. Om det är någon information som saknas, är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Fasadmålningen
Målningen har besiktats och de brister som framkom ska åtgärdas under våren 2016.

Radonmätning
Radondosorna kommer att samlas in i början av nästa år. Låt de ligga tills en från styrelsen kommer och hämtar dem för att avsluta mätningen. Samtidigt kommer utdelning att ske till de hushåll som inte har påbörjat radonmätningen. Tänk på att ingen större renoveringar får ske under tiden som mätningen pågår.

Sopsortering
I Hovsta är det nära till återvinningsstationen och vi ber er att använda den. Lättantändligt avfall som linolja ska inte lämnas i soprummen. Under julen blir det ofta mycket papper och kartonger och våra containrar blir lätt överfulla. Spara hemma tills de är tömda eller ta med till återvinningsstationen. Fråga gärna en granne om ni kan ta med något när ni ska dit, då minskar vi även bilavgaser.

Brandvarnare
Kontrollera brandvarnare och glöm inte att släcka ljusen nu när julen nalkas. Vi ser framemot ett nytt bra år med fortsatt förbättring av vårt område och inga fler vattenläckor.

 

Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!
/Styrelsen

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Extra stämma torsdagen den 10:e klockan 19:00 i Lundhagskyrkan

Med anledning av styrelsens förslag att friköpa marken våra hus står på har alla fått en kallelse till en extra stämma. Förslaget kräver två stämmobeslut för att kunna genomföras. Vi kommer servera lussefika! Varmt välkommen med din anmälan i form av den bifogade talongen i kallelsen.

Jul

Posted in Uncategorized | Leave a comment