Brandinformation

Viktig information från styrelsen: www.msb.se

Skydda ditt hem från brand

De allra flesta som dör i bränder, dör i bostadsbränder. Ofta är det vardagliga saker som orsakar bränderna, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus eller rökning. Här kommer lite information om vad du kan göra för att öka brandsäkerheten hemma hos dig.

Brandvarnare Det ska det finnas minst en uppsatt och fungerande brandvarnare i varje lägenhet – en bra livförsäkring som inte kostar mer än en hundralapp. Är lägenheten större än 60 m2 bör du ha flera brandvarnare. Det ska också finnas minst en på varje våningsplan i bostaden. Tänk på att ljudet måste höras ordentligt, till exempel bakom stängda sovrumsdörrar. Prova brandvarnaren en gång i månaden och när du har varit bortrest. Ta för vana att byta batteri en gång om året. Brandvarnare åldras. Därför behöver de bytas ut ungefär vart tionde år.

Ha släckutrustning hemma eftersom bränder växer snabbt, bör alla ha en handbrandsläckare hemma. För bostäder rekommenderar MSB pulversläckare på minst sex kilo med effektivitetsklass 43A 233BC.

Annat som är bra att tänka på • Glömda stearinljus orsakar många bränder. Släck alltid ljusen när du lämnar rummet. Använd brandsäkra och stabila ljusstakar och ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart. Lämna inte barn, eller husdjur som går lösa, ensamma med levande ljus.

• Se till att TV:n står luftigt. Ha aldrig dukar, blommor eller levande ljus på den.

• Dra ut kontakten ur kaffekokare, hårtorkar och liknande när de inte används.

• Låt inte disk- och tvättmaskiner eller torktumlare vara igång när du sover eller går hemifrån.

• Håll rent från brännbart material på och runt om spisen. Rengör spisfläkten då och då. En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig upp i en igenfettad spisfläkt och vidare i huset.

• Se till att små barn aldrig får tag i tändstickor, cigarettändare och dylikt.

• Rök aldrig i sängen eller någon annanstans där du riskerar att somna.

• Se till att glödlampor och spotlights inte kommer åt något brännbart. Använd skyddskåpa på lampa i garderober och andra platser där brännbart material kan komma i kontakt med lampan.

• Byt blinkande lysrör omedelbart och byt samtidigt glimtändaren.

• Var rädd om elsladdar så att de inte kläms och skadas. Byt dem om de är trasiga.

• Förvara aska från öppen spis och liknande i metallkärl med lock i minst fem dygn efter att den har brunnit ut. Sedan kan den slängas bland övriga sopor.

• I din lägenhet får endast mindre mängder brandfarliga vätskor, till exempel lösningsmedel, spolarvätska och bensin, och gaser förvaras utan tillstånd från byggnadsnämnden. Gasolflaskor får rymma högst fem liter och behållare med brandfarlig vätska högst tio liter. Lämpligaste stället att förvara varorna är ute på balkongen (ej inglasad), gärna i ett skåp. Vid sådan förvaring får behållarna vara större.

• Förvara inga fyrverkerier eller brandfarliga vätskor och gaser i källaren eller på vinden.

Om det börjar brinna

Agera direkt Eftersom en brand kan växa fort gäller det att agera direkt. Det är när branden fortfarande är liten som man har chans att släcka själv. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna. Grundregeln är: RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK

Brand i kläder Om det brinner i någons kläder – se till att snabbt få ner personen på golvet. Om man står upp eller springer runt sprider sig branden snabbare och dessutom ökar risken för brännskador i andningsvägarna. Släck elden genom att slänga en filt eller liknande över personen. Täta till mot kroppen från huvudet och neråt så att branden kvävs. Det är viktigt att det du släcker med är gjort av naturmaterial. Konstfibrer, som till exempel fleece, tar lätt eld.

Brand i kastrull Skulle det börja brinna i en kastrull, flytta den från plattan och kväv branden med ett lock. Använd aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, då ”exploderar” det brinnande fettet. Det blir en våldsam brandspridning och du kan bli allvarligt brännskadad.

Brand i TV Vid brand i TV:n, dra ut kontakten. Släck med en handbrandsläckare eller genom att hälla på vatten.

Annan brand Är branden liten, försök att släcka, men ta inga onödiga risker. Finns handbrandsläckare till hands: ryck ur sprinten, närma dig branden i låg ställning och spruta mot det som brinner, inte mot lågorna. Håll dig under röken.

När du inte kan släcka själv Har du ingen möjlighet att släcka på ett säkert sätt är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng också lägenhetsdörren när alla kommit ut. Annars sprids röken ut i trapphuset. Larma 112 och varna grannarna.

Behövs hjälp – larma 112 Behövs hjälp, ring 112. Då hamnar du hos en larm operatör på SOS-centralen. För att få den bästa och snabbaste hjälpen – svara på operatörens frågor om vad som har inträffat, var det har hänt, vilket telefonnummer du ringer ifrån och så vidare. Hjälpen blir inte försenad för att du svarar på många frågor. När du pratar med en operatör, larmar en annan samtidigt räddningstjänsten och skickar den till platsen. Möt upp när hjälpen kommer för att visa vägen och spara tid.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Protokoll från stämman 2017-10-23

Protokoll 2017 Öhus 21

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Medlemsinformation maj 2017

~ VOAV stamspolning

Med anledning av våra lågdimensionerade och felvinklade rör behöver dessa spolas med 3-4 års mellanrum för att undvika stopp. Styrelsen har beslutat att VOAV åter igen ska utföra stamspolning i samtliga hus. Detta kommer att utföras i slutet av maj. Mer information kommer från VOAV i er brevlåda.

Tänk på att alltid torka ur stekpannor innan ni diskar dem. Samt att rensa vattenlåset under diskhon med jämna mellanrum, för att undvika kostsamma jourutryckningar.

~ Parkeringsmarkeringar/numreringar

Under försommaren kommer Kårsta Alltjänst att byta ut nuvarande parkeringsstolpar då de befintliga börjar gå sönder.

De kommer även att placera ut stenar i vårt område för att hindra olovlig parkering.

~ Vedkubbar som ligger uppe i Björnparken är ni välkomna att ta. OBS! Inte färdigkluven ved. Den färdigkluvna veden få alla i området använda vid grillning i Björnparken.

Tack till alla er som deltog på städdagen! Det blev en väldigt lyckad dag. Tillsammans har vi sparat åtskilliga slantar för oss själva och våra grannar!

Vi i styrelsen önskar er alla en härlig sommar!

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Medlemsinformation April-Maj 2017

 • Arbetet kring trädfällningen gick smidigt och fort. Nu fortsätter arbetet med att planera parken pÃ¥ nytt. DÃ¥ det är bevattningsförbud i Örebro kommun kommer det att planteras nya träd i höst. Det kommer även att göras i ordning en ny grillplats och lekplatsen ska renoveras. Parken ska rensas upp och det ska anläggas nya gÃ¥ngbanor. Planering av arbetet är i full gÃ¥ng. Har ni nÃ¥gra idéer kring hur parken ska vara sÃ¥ hör gärna av er till Daniella eller Marita. daniellaahlgren@hotmail.com eller marita.hallberg@hotmail.com

 • Arbetet med att byta ut gamla varmvattenberedare är igÃ¥ng. Berörda kommer att fÃ¥ ett informationspapper i sin brevlÃ¥da. Sista dag för genomförandet är sista september 2017.

 • Under vÃ¥r/sommar kommer NCC att asfaltera 10 stycken farthinder i vÃ¥rt omrÃ¥de.

 • Styrelsen har nu gÃ¥tt igenom alla inkomna enkäter gällande friköp av hus. För att friköp skulle vara aktuellt behövde minst 30 hushÃ¥ll vilja genomföra det. Enligt enkäterna var det endast 12 som vill genomföra ett friköp. Antalet positiva är inte tillräckligt mÃ¥nga för att kunna göra ett juridiskt beslut för friköp.

 • FrÃ¥n den 1 april ser styrelsen ut pÃ¥ följande vis:

  Ordförande: Daniella Ahlgren

  Vice ordförande: Thomas Johansson

  Sekreterare: Marita Hallberg

  Ledamot: Ida Frödén, Emma Handy

  Suppleanter: Annika Jeppsson, Ulrika Thörn och Mats Haglind

  STÄDDAG!

  Den 23/4 är det städdag.

  Vi möts kl. 10.00 vid Enkelkrokens lekplats (nedre gården, udda nummer). Där går vi igenom vad som behöver städas. Kl. 12.30 ses vi alla i Björnparken för sedvanligt korvintag.

  Välkomna!


Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Information om varmvattenberedare

Föreningen har under en längre tid stått för kostnaden för nya varmvattenberedare när de gamla gått sönder. Enligt stadgarna är det egentligen den boende som ska ansvara för denna. På grund av att ett fönsterbyte planeras på föreningens alla längenheter så har styrelsen beslutat att inte längre bekosta nya varmvattenberedare utan följa stadgarna angående den boendes underhållsansvar. Styrelsen har fått kännedom om att det finns några hushåll som har den gamla modellen av varmvattenberedare, dessa kommer att bytas ut. Om du tror att du har den gamla modellen och inte har meddelat någon i styrelsen tidigare så kontakta Thomas Johansson omgående.   E-post: 0703187118@telia.com Tel: 070- 31 87 118

Med vänliga hälsningar styrelsen för Örebrohus 21

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stämmoprotokoll

Stämmoprotokoll

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tack för förtroendet från er som närvarande vid årets stämma!

Styrelsen konstituerande sig på följande sätt:
Ordförande Daniella Ahlgren
Vice ordförande Thomas Johansson
Sekreterare Ida Frödén
Ledamot Emma Handy
Ledamot Marita

Suppleanter
Annika Jeppsson
Ulrika Thörn
Mats Haglind

Övriga förtroendevalda
Valberedning: Martina Björk & Carola Nyman
Internrevisor: Tomas Björn
Revisorssuppleant: Ivan Andersson

Ett stort tack även till dem som efter det gångna året lämnat stafettpinnen vidare!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Minnesanteckningar Medlemsmöte 2016-10-05

Stort tack till alla som deltog på vårt medlemsmöte som hölls i Lundhagskyrkan. Det var en trevlig tillställning med smörgåstårta och kaffe. Föreningens barn fick ha uppskattade barnaktiviteter tillsammans med Ing-Marie och Roland Palm och fick korv med bröd och festis. För de som inte kunde komma så får ni här en kort överblick. Det är dock svårt att återberätta allt i textform varpå viss information kan vara lite otydlig.

Vad är en bostadsrätt?
En bostadsrättsförening innebär att man gemensamt äger husen. Ingen person eller aktieägare går med vinst utan alla pengar som betalas tillbaka till de som är medlemmar i föreningen. Avgiften är därmed ett självkostnadspris.

En förening baserar sig på demokrati. Det betyder inte att varje enskild medlem får bestämma allt själv utan alla får rösta vilka personer som ska leda föreningen framåt. Styrelsen ska bestå av medlemmar och det är dem som disponerar ekonomin.

Backspegel från de senaste tre åren

Vi gick igenom de underhållsåtgärder som blivit genomförda senaste tre åren.

Byte av vind- och insynsskydd

Asfaltering av gång- och cykelbanor

Ommålning av fasader inklusive färgbyte (reklamationsarbete pågår fortfarande, vid klagomål kontakta omgående en förtroendevald med bild och beskrivning)

Friköp av tomter

Lekparksmaterial

Plantering av tujor

Byte av 36 trasiga förrådsdörrar

Radonmätning

Mossbekämpning av tak och utbyte av trasiga takpannor (Över 200 trasiga takpannor blev utbytta på udda nummer)

 

Underhåll & åtgärder

Följande planering anser sittande styrelse är relevant. Observera att alla underhållsåtgärder beslutas av den styrelsen som blir vald på stämman den 24 oktober.

Frostsprängningar på tegel                 pågående

Åtgärder mot radon                           pågående

Parken udda höga nr                          2017?

Nya parkeringsstolpar                        2017?

Ny skylning vid infarterna                 2017?

Fönsterbyte                                        start 2018?

 

Vill du påverka utan att vara förtroendevald?

 • Kom pÃ¥ en idé
 • Vänd dig till styrelsen med problembeskrivning, lösningsförslag och gärna pris
 • Styrelsen beslutar och genomför

Friköp – vad innebär det?

Om du ges möjlighet och väljer att friköpa tillhör du en samfällighet istället för en bostadsrättsförening. Samfälligheter har då ett stort ansvar i vilken föreningen köper tjänster av. Det innebär att det kommer finnas en styrelse för föreningen och en för samfälligheten.

 

Vem ansvarar för vad?

Föreningens ansvar Samfällighetens ansvar
Betalar ”samfällighetsavgift” för föreningens medlemmar Föreningens ansvar
Bostadsrätternas yttre underhåll Lekparker
Soprum
Garage och p-platser
Snöröjning
Vatten
Tv och internet

 

Driftkostnaderna beräknas uppgå till 1100-1300:- per hushåll och månad. Avgiften fastställs av samfällighetens styrelse.

Äganderätt innebär frihet men även ansvar, då man tar över allt underhållsansvar

Avstyckning av Lantmäteriet – totalkostnad på ca 250 000 (föreningens kostnad)

Samfälligheten får stort inflytande och föreningen blir svagare

Svårigheter – ansvar för eventuella skador, delade huskroppar m.m.

Vinst för föreningens kvarvarande medlemmar

 

 

Värderingar och priser

Värderingen genomfördes av Mäklarhuset i Örebro

Priset för att friköpa blir enligt följande

+Värdet som bostadsrätt

– Värdet som äganderätt

Dvs. mellanskillnaden på värderingarna!

 

Tillkommer gör även eventuell vinstskatt

22% i vinstskatt från summan du betalade vid inträdet i föreningen och värderingen som bostadsrätt.

För att se regler gällande avdrag, uppskov m.m.  www.skatteverket.se

 

 

Storlek Värdering BRF Värdering

Äganderätt

Mellanskillnad
2 rok. 71,5 m2 800 000 1 500 000 700 000
3 rok. 83 m2 950 000 1 700 000 750 000
4 rok. 96,5 m2 1 100 000 1 900 000 800 000
5 rok. 123,5 -126,5 m2 1 250 000 2 100 000 850 000
6 rok. 138 m2 1 100 000 2 200 000 1 100 000
5 rok. 158,5 m2 1 100 000 2 300 000 1 200 000

 

 

Nästa steg i en eventuell process

En enkät kommer att skickas ut som kommer ha följande tre delar:

-Förpliktigande att man vill omvandla sin bostadsrätt till äganderätt(Obs! Krav på lånelöfte)

-Inställning till friköp oavsett önskan att själv inneha äganderätt

-Om man kan vara delaktig i en arbetsgrupp

 

För att gå vidare inför ett stämmobeslut vill styrelsen att utfallet på enkäten blir enligt följande:

-Minst 30 omvandlingar till äganderätt

-Minst 70 % positivt inställda medlemmar

-Minst 5 medlemmar som vill engagera sig i arbetet

 

Om 30 stycken vill omvandla innebär det en vinst till föreningens kvarvarande medlemmar på 12 000 000.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Medlemsinformation Örebrohus 21, Mars 2016

Radonmätning
I början av april kommer styrelsen att börja samla in de kvarvarande radondosorna. Låt därför dosorna ligga till dess att någon från styrelsen hämtar.

Förrådsdörrar
Det var ett antal förrådsdörrar som inte kunde ommålas då de var i dåligt skick. Nu har nya dörrar beställts och vecka 16 till vecka 18 kommer de att monteras upp. Ni som är berörda kommer att få meddelande om när ca två veckor innan. Dörrarna måste vara upplåsta för att kunna bytas ut.

Garagen
Det är planerat att de gamla garageportarna kommer börja tas bort den 25 april och att nya sätts upp i augusti-september. Det kommer även att monteras på nya lås. Under tiden som portarna är borttagna kommer garagen att besiktas och eventuella åtgärder att utföras. För att det hela ska gå så smidigt som möjligt behöver du redan nu tömma ditt garage på föremål som inte är en bil. När arbetet med att ta ned och sätta upp portarna pågår får inte bilarna stå i garagen så att dem inte riskerar att skadas. Det är en längre tid som vi kommer vara utan portar, men det är många garage att gå igenom. Styrelsen hoppas att du kan ha överseende med det så det här blir ett bra resultat.

Styrelsen planerar att vi i föreningen har en städdag den 24 april. Då kommer även en container att finnas för att man ska kunna kasta skräp från garagen. Dagen efter tas garageportarna bort. Mer information kommer.

Husnummer
Det är viktigt att husnummer sätts upp på fasaderna eller förråden nu när målningen är klar. Det är annars svårt för räddningstjänst, hantverkare med flera att hitta rätt.

Parkeringsplats
Föreningen har 4 extra parkeringsplatser som kan hyras av boende. En av dessa är ledig. Om intresse finns för att hyra en parkeringsplats kan du kontakta Riksbyggen. Hyran är 150 kronor i månaden.

Medlemsenkät
Som medskick finns en enkät angående intresse av friköp. Styrelsen har fått frågan om friköp från flera medlemmar och innan vidare utredning så vill vi i styrelsen veta vad du tycker. Styrelsen har i dagsläget inte svar på några frågor, utan det är bara en intresseanmälan och det är inte bindande. Lämna enkäten i brevlådan på Gladarbergsvägen 105 senast den 1 april.

Sopsortering
Månadens avfallssorteringstips: Småelektronik kan kastas i våra miljörum i backarna som är märkta med småelektronik, inget annat får slängas i dem. MEN det är endast för mindre elektronikföremål, exempelvis eltandborste, rakapparater. Om du har elektronik av större storlek, exempelvis elljusstakar eller stereo lämnar du det på återvinningscentralen. Om det är fullt i backen, så vänta till efter tömning innan du slänger något.
/Härlig vår och glad påsk önskar Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Medlemsinformation Örebrohus 21, Januari 2016

Radonmätning
Under hösten/vintern har 50 hushåll mätt radonhalten. Resultaten har kommit och bifogas. Gränsvärdet för radonhalt är 200 Bq/m3 i årsmedelvärde. Bostadsrättsföreningen har skyldighet att åtgärda radon om en bostad har över gränsvärdet. Några hushåll har fått ett årsmedelvärde över och några har ett värde nära gränsvärdet. Styrelsen har därför bestämt att de hushåll som har ett resultat på 150 Bq/m3 och högre kommer att åtgärdas. Styrelsen kommer att kontakta de hushåll som berörs.

I resterande 40 hushåll pågår mätning. Insamling av radondosorna kommer att ske i början av april. Det är viktigt att starttiden för mätningen fylls i och att blankett samt kuvert sparas för att kunna skicka in mätningen. Styrelsen kommer att samla in dosorna när det är dags att avsluta mätningen och till dess ska dosorna inte röras. Det är viktigt att mätningen har påbörjats då den ska ske i minst 2 månader.

Hovsta ligger inte inom radonriskområde och våra bostäder har inte blåbetong. Radon finns däremot i mark och kan komma in genom otätheter. Det är under vintertid som halten ökar inomhus då man håller dörrar och fönster stängda och det är därför mätningen sker från oktober till april.

Garagen
Våra garage är i dåligt skick. Framförallt finns säkerhetsrisker på grund av de dåliga portarna och elen. Därför kommer garageportar att bytas ut och ersättas med vita. Taken kommer att få nya skruvar. Elen kommer att besiktas och åtgärdas. De mellanväggar som finns kommer att tas bort. Det kommer att finnas möjlighet att välja till fjärrstyrd port till självkostnadpris. Garagen kommer att stå utan portar under en tid och styrelsen hoppas att ni kan ha överseende med det. Det kommer att ske senare under året. Mer information kommer när det är aktuellt, men redan nu är det bra om rensa ur sina garage på saker och ta bort otillåtna eldragningar så att åtgärderna kan gå smidigare.
Vattenläcka
Återigen hade vi en vattenläcka i ett soprum. En rörmokare har nu åtgärdat röret och nu hoppas vi att det inte uppstår igen.

Sopsortering
Styrelsen vill återigen påminna samtliga boende att använda kommunens återvinningsstationer för vissa avfall och att sortera sopor i rätt behållare. Det är trevligare om vi alla hjälper till att hålla ordning i soprummen. Platta till gärna till kartonger så att mer får plats i containrarna.
/Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar